Sale!

Health Ebook

Original price was: 250.00฿.Current price is: 150.00฿.

เมื่อฉันเป็น “มะเร็งถึง 2 ครั้ง” จากอดีตเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 2 เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2558) รักษาหายมาแล้ว 8 ปี และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ได้ตรวจพบมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลือง ซึ่งเป็นมะเร็ง ระยะที่ 3 เป็นการกลับมาเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เป็นมะเร็งรอบที่ 2 ทิพย์ตัดสินใจเข้ากระบวนการรักษาอีกครั้ง โดยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ครบ 1 ปีแล้ว

Description

เมื่อฉันเป็น “มะเร็งถึง 2 ครั้ง” จากอดีตเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 2 เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2558) รักษาหายมาแล้ว 8 ปี และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ได้ตรวจพบมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลือง ซึ่งเป็นมะเร็ง ระยะที่ 3 เป็นการกลับมาเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เป็นมะเร็งรอบที่ 2 ทิพย์ตัดสินใจเข้ากระบวนการรักษาอีกครั้ง โดยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ครบ 1 ปีแล้ว

ทิพย์จึงอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆ คน ที่กำลังสนใจ เรื่อง “โรคมะเร็ง” รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายนี้อยู่